Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Hur påverkas avskjutningen av älg vid etablering av varg?

Sand, Håkan; Wikenros, Camilla

Nyckelord

varg; älg; jaktuttag; predation; beteende; ekosystem; adaptiv förvaltning

Publicerad i

Fakta. Skog
2015, nummer: 2015:8
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet