Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2015

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2015, Volym: 91, sidor: 36-39 Titel: Vänern: Årsskrift 2015

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund