Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2015

Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot mjöldagg i växthusgurka i samverkan med odlare

Rur, Mira; Nedstam, Barbro; Rämert, Birgitta

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2015, nummer: 2015:18
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet