Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2015

Inventering av järv 2015

Bröseth, Henrik; Eklund, Ann
Eklund, Ann (red.); Bröseth, Henrik (red.)

Nyckelord

Wolverine, Gulo gulo, monitoring, population trends, Scandinavia

Publicerad i

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
2015, nummer: 2015:3
ISBN: 978-82-426-2825-1
Utgivare: Rovdata, NINA; Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet