Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2015

Psykologiska faktorer som har betydelse för människors upplevda rädsla för varg och björn

Karlsson, Jens; Johansson, Maria; Eklund, Ann; Flykt, Anders

Nyckelord

Rädsla, varg, björn

Publicerad i

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2015, nummer: 2015:2
ISBN: 978-91-86331-76-4
Utgivare: Viltskadecenter