Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Upplevd rädsla för björn och varg

Karlsson, Jens; Johansson, Maria; Eklund, Ann

Nyckelord

Rädsla, björn, varg

Publicerad i

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2015, nummer: 2015:3ISBN: 978-91-86331-77-1
Utgivare: Viltskadecenter