Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2015Öppen tillgång

Konkurrens mellan kooperativa och icke-kooperativa mejeriföretag: ger högra avräkningspriser

Nilsson, Jerker

Publicerad i

Lantbrukets Affärer Mjölk
2015, nummer: 4, sidor: 45-45