Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2003

Långliggande utlakningsförsök på lätt jord i Halland och Västergötland. Effekter av flytgödseltillförsel, insådda fånggrödor och olika jordbearbetningstidpunkter på kvävedynamiken i marken och kväveutlakningen. Resultat från perioden 1998-2002

Aronsson H, Torstensson G, Lindén B

Publicerad i

Ekohydrologi
2003, nummer: 74
Utgivare: SLU

   SLU författare

  • Aronsson, Helena

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Agricultural Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/696