Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Proteinfoder till mjölkkor

Johansson, Birgitta; Ullven, Karin

Sammanfattning

Mjölkkor har stort behov av tillförsel av protein av god kvalitet, framförallt under de första månaderna efter kalvningen när de producerar som mest mjölk. Jämfört med importerat sojamjöl har de närproducerade alternativen en sämre proteinkvalitet, vilket betyder att en stor andel av proteinet bryts ner i vommen och utnyttjandet av proteinet blir sämre än om det är stabilt i vommen och bryts ner i tarmen. En stor del av kvävet i vommen förloras via urinen och bidrar därmed till ökade kväveförluster till miljön. Vid god nedbrytbarhet hos proteinet i vommen behövs samtidig utfodring av smältbara kolhydrater som frigör energi för syntes av mikrobprotein. Mikrobproteinet kan passera vidare till tunntarmen där det omvandlas till aminosyror som tas upp i blodet. Bra grovfoder och stor konsumtion ger mycket mikrobprotein.

Nyckelord

Ekologisk mjölkpoduktion, mjölkproduktion, proteinfoder, foder, protein

Publicerad i


Utgivare: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet