Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013Öppen tillgång

Utevistelse – Nötkreatur: Från seminariet ”Det är inne att vara ute”

Johansson, Birgitta

Sammanfattning

Att låta djuren vara utomhus är en viktig del i ekologisk djurhållning. Utevistelsen ska innebära ett gott djurskydd och en god ekonomi utan att öka risken för att djuren drabbas av parasiter. Den ska inte heller ge förluster av växtnäring som belastar vatten och luft.

Nyckelord

Ekologisk nötproduktion, utevistelse, djurhållning,

Publicerad i


Utgivare: SLU, EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion