Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2003

Vättern och dess tillflöden 2002

Sonesten, Lars; Persson, Gunnar; Quintana, Isabel; Weyhenmeyer, Gesa

Publicerad i

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2003, sidor: 21-57 Titel: Årsskrift 2003

Utgivare: Vätternvårdsförbundet