Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Kiselalger i Björnbäcken vid Måsalycke 2015

Herlitz, Eva; Quintana, Isabel

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, nummer: 2015:20
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet