Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2015

Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur

Holm, Lena; Arvidsson, Johan; Lejon, Louice; Andersson, Marie

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2015, nummer: 132, sidor: 45-50 Titel: Jordbearbetningens årsrapport 2014

Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö