Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2015

Predicting intake capacity of growing bulls

Åkerlind, Maria; Johansson, Birgitta; Stenberg, H.; Zaralis, Konstantinos; Schei, Ingunn; Nielsen, N. I.; Nadeau, Elisabet

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2015, nummer: 291, sidor: 123-128
Titel: Proceedings of the 6th Nordic Feed Science Conference
Utgivare: Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences

Konferens

6th Nordic Feed Science Conference