Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Resistens mot torrfläcksjuka (Alternaria solani) i potatis. Finns det skillnader mellan sorter av betydelse för odlingen?

Liljeroth, Erland

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2016, nummer: 2016:3
Utgivare: LTV-fakulteten, SLU

  Associerade SLU-program

  Framtidens lantbruk (tom Jan 2017)

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/69948