Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Generell naturhänsyn och frivilliga avsättningar - mängden död ved och grova träd ökar i framtidens skogslandskap

Lämås, Tomas; Roberge, Jean-Michel; Felton, Adam; Gustafsson, Lena; Jonzén, Jonas; Lundmark, Tomas; Nordin, Annika; Olsson, Håkan; Ranius, Thomas; Sandström, Emma

Publicerad i

Fakta. Skog
2015, nummer: 2015:10
Utgivare: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet