Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Effekter av krankorridorgallring (KKG) på beståndets kvalitet och fortsatta utveckling : rapport efter utläggning av försöksytor

Ulvcrona, Kristina; Bergström, Dan; Bergsten, Urban

Sammanfattning

Detta arbete ingår inom projektet ”Biomassabaserade gallringsmallar för olika skötselmål avsedda för unga täta talldominerade bestånd”, finansierat av Norrskogs Forskningsstiftelse. Två försöksserier med krankorridorgallring (KKG) har nyttjats. KKG 1 har etablerats genom finansiering från Skogssällskapet och Sveaskog har finansierat utläggning av försöksserie KKG

Nyckelord

Gallringsmodeller; Biobränsle; Bestånd

Publicerad i

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, nummer: 2015:29
Utgivare: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet