Skip to main content
Factsheet, 2016

Nya resistensgener för framtidens vete

Andersson, Staffan; Johansson, Eva; Henriksson, Tina; Rahmatov, Mahbubjon

Abstract

Det mest effektiva och miljövänliga alternativ som finns tillgängligt för att motverka skadegörare i odling är att använda resistensgener direkt i växten. Men det pågår en ständig kamp mellan skadegörarnas evolution som övervinner resistensen i växten och tillgängliga gener med resistent verkan. I detta projekt har vi därför undersökt ett vetematerial med inkorsade kromosomer från råg och strandråg. Resultaten visar hög förekomst av resistens för olika utvalda svampsjukdomar i det undersökta materialet och att resistensgenerna finns fördelade på många av de främmande kromosomerna. Slutsatsen från dessa undersökningar är att råg- och strandrågsmaterialet har en stor potential att tillföra nytt genetiskt material av resistensgener till veteförädlingen för att motverka många aggressiva svampsjukdomar.

Keywords

Resistens; Växtförädling; Vete; Råg; Leymus; Svampsjukdomar

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Staffan
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Henriksson, Tina
Lantmännen SW Seed
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Genetics and Breeding

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/70091