Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2016

Nya resistensgener för framtidens vete

Andersson, Staffan; Johansson, Eva; Henriksson, Tina; Rahmatov, Mahbubjon

Abstract

Det mest effektiva och miljövänliga alternativ som finns tillgängligt för att motverka skadegörare i odling är att använda resistensgener direkt i växten. Men det pågår en ständig kamp mellan skadegörarnas evolution som övervinner resistensen i växten och tillgängliga gener med resistent verkan. I detta projekt har vi därför undersökt ett vetematerial med inkorsade kromosomer från råg och strandråg. Resultaten visar hög förekomst av resistens för olika utvalda svampsjukdomar i det undersökta materialet och att resistensgenerna finns fördelade på många av de främmande kromosomerna. Slutsatsen från dessa undersökningar är att råg- och strandrågsmaterialet har en stor potential att tillföra nytt genetiskt material av resistensgener till veteförädlingen för att motverka många aggressiva svampsjukdomar.

Keywords

Resistens; Växtförädling; Vete; Råg; Leymus; Svampsjukdomar

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet