Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015

Barsebäck (Öresund) 1999-2015

Sundqvist, Frida; Tärnlund, Susanne

Nyckelord

Regional miljöövervakning Barsebäck Skåne län kustfisk

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, nummer: 2015:5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser