Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Älgöfjorden (Västerhavet) 2002-2015

Ahlbeck Bergendahl, Ida; Jansson, Maria; Sundqvist, Frida

Nyckelord

Regional miljöövervakning Älgöfjorden Västra Götalands län kustfisk

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2015, nummer: 2015:6
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet