Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2003

Ångning i smala band för kontroll av ogräs i radodlade ekologiska grödor

Hansson, David; Svensson, Sven-Erik

Publicerad i

Ekologiskt lantbruk (Uppsala. 1992)
2003, sidor: 197
Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk. Sveriges lantbruksuniversitet. Ultuna

Konferens

Ekologiskt lantbruk - Vägar, Val, Visioner. 18-19 november 2003