Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2005

Stora vinster med gott, naturligt beteende hos våra husdjur

Algers, Bo

Sammanfattning

Genom att tillåta naturliga beteenden och minimera beteendestörningar hos husdjur effektiviseras djurhållningen samtidigt som den bättre överensstämmer med hur allmänheten vill att den ska fungera. Det bidrar till en förbättrad lönsamhet

Publicerad i


Utgivare: SLU