Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Bra för barn. Metodstudie inom BarnBra projektet (vet.granskare)

Mårtensson, Fredrika
Mårtensson, Fredrika (ed.)

Keywords

barns lek; utomhusmiljö; barnperspektiv; brukarmedverkan

Published in

Pedagogiska arbetsrapporter
2005,
Publisher: Pedagogiska institutionen, Växjö universitet