Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : årsrapport för 2015

Lingman, Anna; Sundqvist, Frida

Nyckelord

recipientkontroll, årsrapport

Publicerad i

Aqua reports
2016, nummer: 2016:1ISBN: 978-91-576-9381-5
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet