Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2015Öppen tillgång

Studiet av bruket av naturen : ur etnobiologins historia

Tunon, Håkan

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2015, nummer: 64, sidor: 33-46
Titel: Etnobotanik: planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen
ISBN: 978-91-86573-48-5
Utgivare: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien & Centrum för biologisk mångfald

  Associerade SLU-program

  SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

  UKÄ forskningsämne

  Botanik
  Historia
  Etnologi

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/72234