Skip to main content
Factsheet, 2015

Nordiska äpplen – projekt NordApp

Nybom, Hilde; Tahir, Ibrahim; Garkava-Gustavsson, Larisa; Ghasemkhani, Marjan; Ahmadi afzadi, Masoud; Røen, Dag; Röen, Kurab; Hjeltnes, Stein Harald; Karhu, Saila; Haikonen, Tuuli; Rantanen, Marja;

Abstract

Frukt av många olika slag odlas över hela världen, och utgör en viktig del av den totala livsmedelsförsörjningen. I varmare länder är mångfalden stor – former och färger bildar en förförande palett om man besöker en fruktmarknad, liksom doft och smak hos de frukter man väljer att bekanta sig närmare med. I de nordiska länderna sätter klimatet dessvärre stopp för merparten av dessa frukter – men vi har lyckligtvis några, främst kärn- och stenfrukter inom familjen Rosaceae. Äpple har sålunda odlats i de nordiska länderna sedan början av medeltiden, och detta är numera vår i särklass viktigaste frukt, såväl kulturellt som ekonomiskt. Vissa utländska äpplesorter fungerar ganska bra i odling även på våra breddgrader men för merparten blir den korta vegetationsperioden och de stränga vintrarna övermäktiga hinder. Offentligt finansierade växtförädlingsprogram har därför bedrivits i Finland, Norge och Sverige för att ta fram klimatanpassade sorter. På senare tid har ökad omsorg om miljö och hälsa aktualiserat ytterligare ett förädlingsmål: resistens mot olika skadegörare.

Keywords

äpple fruktträdskräfta grönmögel lagringssjukdom Penicillium växtförädling

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2015, number: 2015:39
Publisher: LTV-fakulteten

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Garkava-Gustavsson, Larisa (Gustavsson, Larisa)
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Ghasemkhani, Marjan
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Ahmadi afzadi, Masoud (Ahmadi afzadi, Masoud)
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Røen, Dag
Graminor AS
Röen, Kurab
Graminor AS
Hjeltnes, Stein Harald
Graminor AS
Karhu, Saila
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Haikonen, Tuuli
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Rantanen, Marja
Natural Resources Institute Finland (LUKE)

UKÄ Subject classification

Genetics and Breeding
Plant Biotechnology
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/72251