Skip to main content
Factsheet, 2015

Nordiska äpplen – projekt NordApp

Nybom, Hilde; Tahir, Ibrahim; Garkava-Gustavsson, Larisa; Ghasemkhani, Marjan; Ahmadi afzadi, Masoud; Røen, Dag; Röen, Kurab; Hjeltnes, Stein Harald; Karhu, Saila; Haikonen, Tuuli; Rantanen, Marja
Nybom, Hilde (ed.)

Abstract

Frukt av många olika slag odlas över hela världen, och utgör en viktig del av den totala livsmedelsförsörjningen. I varmare länder är mångfalden stor – former och färger bildar en förförande palett om man besöker en fruktmarknad, liksom doft och smak hos de frukter man väljer att bekanta sig närmare med. I de nordiska länderna sätter klimatet dessvärre stopp för merparten av dessa frukter – men vi har lyckligtvis några, främst kärn- och stenfrukter inom familjen Rosaceae. Äpple har sålunda odlats i de nordiska länderna sedan början av medeltiden, och detta är numera vår i särklass viktigaste frukt, såväl kulturellt som ekonomiskt. Vissa utländska äpplesorter fungerar ganska bra i odling även på våra breddgrader men för merparten blir den korta vegetationsperioden och de stränga vintrarna övermäktiga hinder. Offentligt finansierade växtförädlingsprogram har därför bedrivits i Finland, Norge och Sverige för att ta fram klimatanpassade sorter. På senare tid har ökad omsorg om miljö och hälsa aktualiserat ytterligare ett förädlingsmål: resistens mot olika skadegörare.

Keywords

äpple fruktträdskräfta grönmögel lagringssjukdom Penicillium växtförädling

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:39
Publisher: LTV-fakulteten