Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2013/2014 : Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark

Stjernman Forsberg, Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Johansson, Göran; Blomberg, Maria

Nyckelord

Nutrient leaching, arable land

Publicerad i

Ekohydrologi
2015, nummer: 141
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö