Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2013

I gränslandet mellan vetenskap och folkbildning

Jönsson, Mari; Snäll, Tord

Sammanfattning

Idag vill och kan fler människor vara med och samla in data. Genom samverkan med forskare bidrar amatörer till att öka kunskapen om naturen.

Nyckelord

Citizen science, medborgarforskning, Artportalen, naturvård, biologisk mångfald

Publicerad i

Biodiverse
2013, nummer: 1, sidor: 28-29