Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2015Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Paternally expressed imprinted genes establish postzygotic hybridization barriers in Arabidopsis thaliana

Wolff, Philip; Jiang, Hua; Santos-González, Juan; Köhler, Claudia

Publicerad i

eLife
2015, Volym: 4, artikelnummer: e10074