Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Using catch statistics from the small scale coastal Baltic fishery for status assessment of coastal fish

Olsson, Jens; Lingman, Anna; Bergström, Ulf

Publicerad i

Aqua reports
2015, nummer: 2015:13
ISBN: 978-91-576-9345-7
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser