Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Artikel i dags-/nyhetstidning2015

Beteskravet upprätthåller de svenska mjölkböndernas konkurrenskraft

Algers, Bo; Beck-Friis, Johan; Ekman, Torkel; Hagelstedt, Åsa; Lundberg, Catharina; Pettersson, Roger; Ståhle, Gunnela

Publicerad i

Sydsvenskan
2015, nummer: 150218