Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring

Östergren, Johan; Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Degerman, Erik; Kagervall, Anders; Näslund, Ingemar

Nyckelord

salmon, management, conservation biology, fisheries

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet