Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Stamsammansättning av lax i det svenska kustfisket 2013 & 2014 – genetisk provtagning och analys

Östergren, Johan; Lind, Emma; Palm, Stefan; Tärnlund, Susanne; Prestegaard, Tore; Dannewitz, Johan

Nyckelord

Atlantic salmon; coastal fisheries; fishing methods; migration

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet