Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2015

Att ta hänsyn till det ogripbara

Tunon, Håkan

Sammanfattning

Vilka samhällsprocesser tar idag hänsyn till andliga och kulturella värden i naturen? Och hur prioriteras detta i beslut? I många länder talas det om heliga områden i kombination med naturvård, men i Sverige idag omnämns sällan naturområden och landskapselement som heliga.

Publicerad i

Biodiverse
2015, Volym: 20, nummer: 1, sidor: 6-8

  Associerade SLU-program

  SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

  UKÄ forskningsämne

  Etik
  Miljövetenskap
  Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/73859