Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015

Skydda och vårda våra viktiga vikar

Andersson, Ingemar; Bergström, Ulf; Hansen, Joakim; Hertzman, Jenny; Kautsky, Lena; Olsson, Jens; Råberg, Sonja; Wikström, Sofia
Berger Jönsson, Rita (red.); Fredriksson, Susanna (red.)

Sammanfattning

Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. Samtidigt är exploateringstrycket på dessa miljöer stort. Vi människor vistas gärna nära havet och det är många som vill nyttja kusten. Genom strandexploatering och hög näringsbelastning påverkas dessa miljöer negativt, vilket kan få långtgående effekter på kustens ekosystem och ekosystemtjänster. Naturvärden nära kusten behöver därför inkluderas i planering och förvaltning, i större utsträckning än idag. För att långsiktigt trygga värdena kan områdesskydd och restaurering vara aktuella. Här presenteras några förslag på hur vi kan vårda dessa grunda havsvikar

Publicerad i


Utgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län