Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2002

Grisens fosforutnyttjande kan förbättras

Lyberg, Karin; Simonsson, Allan; Lindberg, Jan Erik

Nyckelord

Norm; fosfor; svin; utfodring

Publicerad i

Gadden
2002,