Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2005

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2005, sidor: 20-24 Titel: Vänern - Årsskrift 2005

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund