Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2015

Ericson, Ylva; Larsson, Åke; Faxneld, Suzanne; Bignert, Anders; Danielsson, Sara; Hanson, Niklas; Karlsson, Martin; Nyberg, Elisabeth; Olsson, Jens; Parkkonen, Jari; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars

Nyckelord

Integrerad kustfiskövervakning Fjällbacka nationell miljöövervakning

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2016, nummer: 2016:1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet