Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2016

Kustfisk bestånd

Ericson, Ylva; Olsson, Jens

Nyckelord

kustfisk; miljöövervakning

Publicerad i

Havet
2016, sidor: 79-80 Titel: Havet 2015/2016 : Om miljötillståndet i svenska havsområden
Utgivare: Havsmiljöinstitutet