Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Kan växtstärkaren kaliumfosfit bli en del av bekämpningsstrategierna mot bladmögel i potatis?

Liljeroth, Erland; Lankinen, Åsa; Alexandersson, Erik; Andreasson, Erik

Nyckelord

potatisbladmögel; bekämpningsmetoder; kaliumfosfit; fältförsök; fungicider

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2016, nummer: 2016:9
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU