Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Kvävegödsling efter nitratinnehåll i bladskaft

Larsson Jönsson, Helene; Knutsson, Henrik

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2016, nummer: 2016:10
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet