Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Pelleteringsförsök med återvunnet trädbränsle : fullskaleförsök vid Helsinge Pellets AB i Edsbyn : pelletplattformen II

Finell, Michael; Jonsson, Carina; Samuelsson, Robert; Arshadi, Mehrdad; Segerström, Markus

Sammanfattning

Huvudsyftet med detta försök var att jämföra återvunnet trädbränsle med den vanliga råvaran (spånblandning, ca 50/50 av gran och tall) med avseende på processbarhet och pelletskvalitet. Försöket utfördes i full skala hos Helsinge Pellets ABs fabrik i Edsbyn. Pellets producerades vid 3 olika fukthalter på det torkade RT-spånet och på den vanliga råvaran. Fukthalterna på spånet efter torkning varierades mellan 6 % och 15 %. Prover av spån togs ut innan pressarna samt av pellets producerade vid de olika fukthalterna direkt efter pelletspressen. Alla prover transporterades till SLU i Umeå direkt efter produktion för analys av hållfasthet, andel finmaterial, bulkdensitet samt emissioner vid lagring. Försöket visade att det återvunna trädbränslet innehåller stora mängder metall, stenar och glas som inte är önskvärda att följer med i processen. Materialet går dock att hantera i processen och de pellets som producerades hade samma hållfasthet som pellets producerade av vanlig råvara. Bulkdensiteten för pellets producerade av återvunnet trädbränsle var dock något lägre än för pellets producerade av vanlig råvara. Askhalten i det återvunna trädbränslet varierade mycket men var minst 10 gånger högre än i den vanliga råvaran. Lagringsförsök i laboratorieskala visade att emissionerna av koloxid, koldioxid och metan av pellets från återvunnet trädbränsle var betydligt lägre jämfört med pellets tillverkade av vanlig råvara.

Nyckelord

Träpellets; kvalitet; RT-flis; experimentell design; emissioner

Publicerad i

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2016, nummer: 2016:12Utgivare: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet