Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Slutrapport från modellstaden Urbana enklaven

Jönsson, Håkan; Baky, A; Drangert, J-O; Krantz, H; Kärrman, E; Ledin, A; Ottosson, J; Palmquist, H; Westrell, T; Vinnerås, Björn

Publicerad i

Urban Water rapport
2005, nummer: 2005:8
Utgivare: Chalmers