Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016Öppen tillgång

Stor låsbräken : specialinventering gav många nya fynd

Sundberg, Sebastian; Ståhl, Peter

Sammanfattning

Senast ett fynd av stor låsbräken Botrychium virginianum rapporterades från Uppland i Artportalen var 2009, och senaste nyfyndet av en lokal här gjordes 2003. Därför undrade vi om arten fortfarande etablerar sig i ungskogar i landskapets norra del, som varit känd som artens kärnområde i landet tillsammans med angränsande delar av Gästrikland.

Nyckelord

Botrychium virginianum

Publicerad i

Fauna och flora
2016, Volym: 111, nummer: 3, sidor: 20-21

    UKÄ forskningsämne

    Botanik

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/77400