Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Stor variation i klimatavtrycket från nötkött

Herlin, Anders Henrik; Swensson, Christian

Sammanfattning

Klimatavtrycket från extensiv nötköttsproduktion, till exempel, dikoproduktion, är 3 gånger större jämfört med intensiv nötköttsproduktion som till exempel uppfödning av mellankalv. å andra sidan bidrar dikoproduktion till ökad biologisk mångfald, ökad kolinlagring och inte minst till att hålla landskapet öppet. Nötproduktionen bedrivs på en rad olika sätt. I detta faktablad redovisas klimatavtrycket för en rad olika produktionsmodeller i Danmark och Sverige och det är stora skillnader mellan produktionsmodellerna! Detta faktablad är baserat en på originalartikel av Lisbeth Mogensen m.fl. (2015)

Nyckelord

nötkött; klimatpåverkan; produktionsmodeller

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2016, nummer: 2016:12
Utgivare: Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet