Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2015/2016: Rörelse, hemområden och reproduktion

Neumann, Wiebke; Ericsson, Göran; Pettersson, Jimmy; Dettki, Holger; Stenbacka, Fredrik; Edenius, Lars; Evans, Alina L.; Arnemo, Jon; Widemo, Fredrik; Cromsigt, Joris; Singh, Navinder

Nyckelord

rörelse, överlevnad, reproduktion, kalvar, aktivitet

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2016, nummer: 8
Utgivare: Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies