Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2016Öppen tillgång

Hanöbukten 2015

Jonsson, Anna-Li; Lingman, Anna; Olsson, Jens

Nyckelord

Regional miljöövervakning Hanöbukten Skåne län kustfisk

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, nummer: 2016:2Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet