Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016Öppen tillgång

Pseudovetenskapligt motstånd mot modern genteknik

Nilsson, Jerker

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2016, nummer: 2, sidor: 35-35