Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016Öppen tillgång

Konsumenten avgör värdet i lokalproducerat

Nilsson, Jerker

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2016, nummer: 6, sidor: 48-48